Podstawowa cena wynosi 900PLN/kg

Przy większych zamówieniach znaczne upusty

Wprowadziliśmy do oferty lidokainę.

Lidokaina (łac. Lidocainum) – organiczny związek chemiczny,środek miejscowo znieczulający o nr CAS:137-58-6