Podstawowa cena wynosi 499PLN/kg

Przy większych ilościach duże upusty.

Wprowadziliśmy do oferty benzokainę.

Benzokaina, (anestezyna) organiczny związek chemiczny, ester kwasu p-aminobenzoesowego(PABA) i etanolu stosowany jako środek znieczulający o działaniu miejscowym.CAS nr: 94-09-7